Created from electromagnetic fields in 0 milliseconds;
 
2012.05.31: AZ LD50.HU MÁTÓL READ-ONLY MÚZEUM. KÖSZÖNJÜK MINDENKINEK AZ ELMÚLT 11 ÉVET.liquid

estee

9th

d4m4g3

LD50 e-könyv. Majd.
 
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

----------------
Ti, LD50 támogatók
 
Felhasználónév
Jelszó
 
MACHINE MUSIC

HARDERGENERATION (NINTH)

PLANETDAMAGE (DAMAGE)

NEGATIVE ART (ZERO)

SOUND OF JAPAN (CASE)

KULTBLOG

BEATS (SAJTOS)

101KLUB

LD50 @ LAST.FM


BLACK-HEAD AGENCY
 
 
 
Mi legyen az LD50 "utód oldal" neve?
DarkDimension
 
(21.3% - 40 szavazat)
LD51
 
(40.1% - 75 szavazat)
LD100
 
(28.3% - 53 szavazat)
Más, írok kommentek közé
 
(10.1% - 19 szavazat)
 
: : : : : :
 
2008. augusztus 16., Szombat 15:00
User-kutatás: az alapok
Idõrõl idõre felmerült bennem a kérdés, hogy mindannyiunk kedvenc underground közösségi homokozójában kikkel és kiknek pötyögjük az okosságok végeláthatatlan sorát nap mint nap - akár a fórumon, akár a fõoldalon. Van itt sokezer kattintás az oldalra és hasonlóan számos user a taglistában, van jópár aktív fórumozó, köztük néhány megmondóember, és vannak aztán a jéghegy csúcsán magányosan ücsörgõ moderátorok és cikkírók, az egyetlen alkotóról nem is beszélve. Milyenek az arányok?Az alábbi eszmefuttatás egy tudományosnak mondható felmérés alapján született, amit Nyuszietta segítségével hoztam össze kb. 6-8 nap alatt. Kiindulási alapja a taglista volt, ami a kutatás elsõ lépésének pillanatában 7761 usert tartalmazott. Ebbõl a populációból kiindulva véletlenszerûen kiemeltünk 200 usert és a pontos, számszerûsíthetõ, így ojjektíve feldolgozható adatokat rögzítettünk a profiljukról. Természetesen mint minden tudományos alapossággal megszerkesztett és kivitelezett felmérés, ez is komoly korlátok közé szorítva tudja csak megmondani a frankót. Ezekkel a korlátokkal szeretném kezdeni az írást, ami után jöhetnek az érdekességek, amire bizonyára ti is kíváncsiak vagytok. Katt a továbbra, olvassatok és szóljatok hozzá, mert az jó!
Az elsõ és legfontosabb, ám szerintem kevésbé szûk korlát a kutatásba bevont profilok száma, avagy miért pont 200? Azért kétszáz, mert ez, hála az Excel véletlen szám generáló függvényének jó arány, hogy reprezentálja a maradék 7561-et, ugyanakkor viszonylag rövid idõn belül végigkutatható (avagy a mi szabadidõnk is véges). Idõrõl idõre rápillantva a friss regisztrációkat mutató oldalra, azt láthatjuk, hogy átlagosan naponta 5-6 userrel bõvül a taglista, ugyanakkor korántsem csökken ilyen ütemben, tehát nem hagyhattuk végtelenre az adatfelvétel idõtartamát. 9th arról számolt be, hogy hetente legfeljebb 1-2 kérés érkezik hamvasztásra, és ritka, hogy egy-egy nekibuzdulásnál 4-5 inaktív usernél többet töröljön egyszerre (a trollokról, elmebetegekrõl és politikai élharcosokról most ne beszéljünk). Sokkal komolyabb, a kutatás alapjait definiáló korlát, hogy azokat a usereket vizsgáljuk, akik valamikor regisztráltak az oldalra. Ez egyrészt megkönnyíti a dolgunkat, hiszen feltételezhetjük, hogy okkal regisztrált az ld50-re. Hogy miért, azt persze nem tudjuk, de szigorú értelemben két dologhoz kell a regisztráció: hozzászóláshoz (akár fórumban, akár cikkhez, akár profilhoz a rate-ek révén) és ahhoz, hogy a profilok elérhetõség rovatához hozzáférjen az illetõ. Tágabb értelemben persze rengeteg lehetõséget ad a profil kitöltése, hiszen így bemutatkozhat a user, marketingelheti szerény vagy épp nagyarcú személyiségét, zargathatja a jó csajokat / pasikat pm-ben is, leírhatja, hogy szereti a Nightwisht és így tovább. Visszakanyarodva a korláthoz, ugye érezzük, hogy azzal, hogy a userek profiljára szûkítjük a vizsgálódás tartományát, valószínûleg kizárunk sok (vagy épp kevés) egyéb olvasót is, aki a névtelenség homályából kuncog a fórumos ámokfutásokon vagy épp tanulmányozza a cikkarchívumot. Hogy miért érdemes mégis vizsgálni a profilokat? A magyarázat viszonylag kézenfekvõ, ha a leadben olvasható kitételre, a közösségire helyezzük a hangsúlyt: ugyebár egy közösség akkor mûködhet igazán, ha tagjainak lehetõsége van megismerni egymást, amihez a profil elengedhetetlen eszköz. Ahogy a userek kitöltik, az sokat elárul arról, mennyire és milyen formában kívánnak a közösség tagjai lenni. Az már csak szerencsés adalék, hogy néhány, a rendszer által rögzített adat révén lehetõségünk van azt is vizsgálni, hogy a userek milyen idõintervallumokkal és milyen mértékben tevékenykednek aktívan az oldalon. Ennyit a korlátokról, melyeket jobb, ha észben tartunk, mielõtt levonnánk következtetéseinket a következõ bekezdésekben.

Lássuk az alapadatokat. A nemek megoszlása a következõ volt: 34,5% fiú, 47,5% lány, a maradék 18%-nál nem lehetett megállapítani. Utóbbi azt jelenti, hogy sem a beírt névbõl, sem a megadott nembõl, sem képrõl nem lehetett megmondani, hogy az illetõ melyik nemhez tartozik. Életkor szempontjából kevesebb biztos adatunk van. A userek 43,5%-a nem adta meg születési idõpontját. A többiek aránya a következõ: 0,5% 14 év alatt, 3% 14-16 év között, 11% 17-18 év között, 31,5% 19-24 év között, a maradék 10,5% pedig 25 év felett. Hogyha a két szempontot egyszerre vesszük figyelembe, akkor azt láthatjuk, hogy akinél nem tudjuk megállapítani, hogy fiú-e vagy lány, annál az életkort sem tudjuk kiszámolni. Viszonylag alapvetõ adatnak számít, hogy hány hozzászólással rendelkeznek a userek. 54%-uknak egyetlen hozzászólása sincs, 31,5%-uknak van 1 és 100 közötti hozzászólása. Ez felett viszonylag önkényesen állapítottam meg a kategóriákat: 101-725 hozzászólással rendelkezik a userek 9,5%-a, ami után kisebb szünet, majd 1000 és 2713 között van 4%. Ez felett két egyedi esettel találkoztunk, amik önálló "kategóriát" alkottak: 0,5%-ot kapott az is, aki 4613 és aki 14154 hozzászólást tett már meg. Fontos látni, hogy a kis elemszám miatt óvatosan kezeljük a felsõ 5%-ot - bár ha úgy vesszük, közelítõleg helyesek lehetnek ezek a becslések. A felsõ 5% sajátos intervallumai is a vizsgált elemszám szûkösségébõl fakad!

Fontos kérdésnek tartom, hogy megállapítsuk, mennyi az aktívnak mondható felhasználó az ld50 usereinek körében. Erre több módszert is alkalmazhatunk. A legegyszerûbb, ha megnézzük, mikor látogatta utoljára az oldalt az adott user. Ez esetben természetesen kiesnek azok, akik úgy látogatják az oldalt, hogy nem lépnek be felhasználónevükkel, de mivel erre még csak becslést se nagyon tudunk adni, ezért ezen ne is rágódjunk tovább. Viszonylag szigorú voltam a határérték megállapításában, és azt vizsgáltam meg, hogy milyen arányban vannak azok, akik az adatfelvétel idõpontjához képest tíz napon belül látogatták az oldalt. Így azt láthatjuk, hogy a userek 26,5%-a járt az oldalon az elmúlt tíz napban, míg a többi (73,5%) nem. A kérdést úgy is vizsgálhatjuk, hogy felrajzoljuk egy diagrammra, hogy mikor jártak utoljára a userek az oldalon. Természetesen így sokkal árnyaltabb képet kapunk: a userek 33,5% járt az oldalon az elmúlt egy hónapban. 52% volt, aki az elmúlt fél évben és 67,5%, aki az elmúlt egy évben járt az oldalon. A felhasználók harmada (32,5%) az elmúlt egy évben egyáltalán nem járt az oldalon. Hogyha összevetjük a hozzászólások számát az aktivitással, azt láthatjuk, hogy csak az aktív usereket (akik az elmúlt egy hónapban jártak az oldalon) figyelembe véve az arányok a következõk: 9%-uk 0 hozzászólással, 13%-uk 1-100 hozzászólással, 7,5%-uk 101-725 hozzászólással, 3%-uk pedig 1000-2713 hozzászólással rendelkezik (a két nagy hozzászóló itt is megjelenik). Természetesen nagyon szubjektív, hogy mit tekintünk aktívnak, raádásul a hozzászólások száma semmit sem árul el azok minõségérõl, mindenesetre annyit azért feltételezhetünk, hogy akinek több hozzászólása van, az nagyobb eséllyel lesz aktív tagja a közösségnek. Én személy szerint azt mondanám, hogy jelen pillanatban az ld50 userek mindössze 4%-át tekinthetjük olyan usernek, aki rendszeresen itt van és hozzá is tesz valamilyen formában a fórumélethez (ugye azt sem látjuk a hozzászólásokból, hogy a fõoldal cikkenél vagy a fórumban vannak!). Ez a 4%, felszorozva, kb. 300 usert jelent a közel 8000-bõl - hogy sok-e vagy kevés, azt mindenki döntse el belátása szerint.

Mivel szinte csak számszerûsíthetõ adatokat gyûjtöttünk, ezért keveset tudunk arról, hogy az ld50 user mennyire kreatív, hiú vagy épp intelligens. Hogy ne maradjatok mégsem ilyen szaftos részletek nélkül, egy-két mért dolgot megosztok veletek. A lányok lényegesen több képet tesznek ki a profiljukba, mint a fiúk (átlagosan 12 vs. 9), és több képen is szerepelnek (5 vs. 3). Azok, akik nem adják meg nemüket, nem is raknak ki képet a profiljukba: se magukról, se másról (bár ehhez hozzátartozik, hogy ha nem is adja meg a nemét, de rak fel magáról képet, akkor mi könyörtelenül bekategorizáltuk fiúnak vagy lánynak). Mind a lányok, mind a fiúk esetén igaz, hogy aki az elmúlt hónapban járt az oldalon, az több képet tart a profiljában, mint az, aki csak régebben (lányoknál 18 vs. 7, fiúknál 13 vs 7). Ez igaz abban az esetben is, ha azt vizsgáljuk, hogy magukról mennyi képet raknak fel a userek (lányoknál 9 vs. 3, fiúknál 5 vs. 2). Felmerül a kérdés, hogy megéri-e telepakolni a profilunkat képekkel. Az biztos, hogy nézettséget hoznak a képek: az átlagos nézettséget tekintve szép összefüggés látszik, ha a személyrõl megadott képek számát nézzük. Ennél is többet számít azonban, ha megerõltetjük magunkat és csinálunk valamit. Megvizsgáltuk, hogy van-e úgynevezett saját tartalom a profilokban (fotó, rajz, bloghivatkozás, zene, akármi), és nagyon úgy tûnik, hogy akik tesznek is valamit, azok lényegesen több profillátogatóval számolhatnak.A felrakott képek kapcsán még egy érdekes összefüggésre szeretnék rámutatni. A fiatalabbak átlagosan több képet tesznek fel magukról, mint az idõsebbek, noha hogyha az egyéb tárgyú képeket is figyelembe vesszük, akkor nincs ilyen különbség közöttük. Feltételezem, hogy a fiatalok bátrabbak, nyíltabbak internetes közegben - ezt egyébként más kutatások is igazolni látszanak, amit a nagyvilágban, közösségi oldalakon végeztek nálam jobb lehetõségekkel ellátott szakemberek. Korábbról már sejthetõ, hogy a közösségben élõ sztereotípia a 16 éves éretlen tamagochiról téves, a közösség legaktívabb tagjai ugyanis a 19-24 éves korosztályból kerülnek ki. Érdekes kérdés, hogy vajon ez azt jelenti, hogy mindannyian tévesen észleljük a fórumozók életkorát, vagy a tamagochi viselkedésminta simán jellemzõ az idõsebbekre?Adja magát, hogy vizsgáljuk, mi alapján értékelik egymás megjelenését, jófejségét és profilját a userek? Itt nem az értékelések számát vizsgáltuk, hanem a különbözõ szempontok értékelési átlagát, hogy ne befolyásolja a kapott eredményeket a profillátogatások száma, ami elõbbire sokkal inkább hat. Nem kaptunk különösebben meglepõ adatokat. Hogyha a nemeket vizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy a lányok alapvetõen jobb értékelést kapnak mindenbõl, és különösen a sex.objekt mutat éles különbséget. Magyarázatként töménytelen okot fel tudnék sorolni, attól kezdve, hogy a lányokat könnyebb értékelni, hiszen elfogadott dolog arról értekezni, hogy mennyire vonzó, míg ha valaki ezt egy fiú kapcsán teszi, akkor a) akar tõle valamit, b) buzi. Ugye? Egyébként érdemes kitöltenünk a profilunkat, vagy legalább egyértelmûen jelezni, hogy melyik nemhez tartozunk, mert ha nem adjuk meg, akkor jó eséllyel vagy nem kapunk értékelést, vagy az sokkal kevesebb pontot ér majd. (Hozzáteszem, általában jellemzõ a pontokat osztogatókra, hogy nem nagyon használják ki a -3-tól +3-ig terjedõ skálát.) Az aktivitás itt is számít, minél gyakrabban látogatja az oldalt, annál jobb értékeléseket kap: gyaníthatóan annál több embert tud meggyõzni arról, hogy õ mennyire jó fej, annál nagyobb eséllyel húzza be a profillátogatókat, annál inkább valószínû, hogy rendesen megalkotja és feltölti a profilját, illetve egyértelmûen kimutatható a sex.objekt jelöléseket vizsgálva, hogy az ld50 gyakori látogatása szebbé, mint a szilikonmell és a photoshop. Az életkort vizsgálva azt láthatjuk, hogy vannak ugyan tendenciák, a különbségek azonban elenyészõek. Az életkornak van egy pozitív hatása, ráadásul a fiatalokat nagyon hasonlóan értékelik a három lehetõség esetében, de mivel az átlagok különbsége nagyon kicsi, ezeket ne vegyük készpénznek.Ezen a ponton önkényesen félbeszakítom az elmélkedést, és nem megyek bele további szempontok ismertetésébe, holott vizsgálhatnánk még a profilokban található tartalom összetételét (szöveg, kép, videó...), a profil formázásának eszközeit, a userek foglalkozását, vagy a barátok/haverok számát. Egyrészrõl én megnyugtató, pozitív választ kaptam eredeti kérdéseimre, másrészt ennél hosszabb szöveget már úgysem olvasnátok végig. Aki úgy érzi, hogy szeretné tovább folytatni az elmélkedést, az keressen meg; szûk körben, hogyha tényleg elkötelezett userekrõl van szó, hajlandó vagyok megosztani az adatokat további felhasználásra. Ennél relevánsabb és érdekesebb kutatásnak képzelném, ha a profilok kvalitatívabb vizsgálatát ejtené meg valaki, az aktív userekre koncentrálva. Hajrá!

(A fõoldalon is szereplõ kép kas666 képe , az ábrákat magam hegesztettem.)
| 80 hozzászólás © gothpunk
<<< [6] 5 4 3 2 1 >>>
Hozzászólok
tami.   2008. november 2., Vasárnap ( 23:10 ) #80
Regisztráció időpontja:
2008. november 2.
Üzenetek száma: 12
..''mint a pipa füstje az éjszakában, szertefoszlik a pillanat, de az érzés, az illat örökre megmarad"..
..én is meg szeretném köszönni a sok munkát, amit ez a kíváló cikk megírása igénybe vett, mint új tag sok információt kaptam ettõl az cikktõl, hiszen tapasztalatokról nálam nem igazán lehet beszélni..habár régóta látogatom az oldalt regisztráció nélkül..
..mindenesetre, tényleg köszönöm, hogy elkészült ez az írás, és gratulálok hozzá.. : )
NINIve   2008. október 13., Hétfő ( 13:52 ) #79
Regisztráció időpontja:
2007. augusztus 16.
Üzenetek száma: 4987
burn the bridges
forge ahead
to the hilt
Nagyon jó volt ez a cikk, fõleg jól volt megírva.
Köszi a sok munkát vele!
-SoD-Brushy   2008. augusztus 25., Hétfő ( 14:48 ) (#77) #78
Regisztráció időpontja:
2005. február 23.
Üzenetek száma: 1526
gothpunk (#77) írta:
-SoD-Brushy (#76) írta:
Ebbõl a 200 emberbõl hánynak volt a profiljában bármiféle kreatív, alkotói hajlamra utaló nyom? Saját zenekar, novellák, fotók, rajzok, gyurmafigurák, török sír, szóval bármi, amit õ alkotott és jól megosztja az emberekkel.

33/200. Hogyha beírta, hogy gitározom, azt nem vettük saját alkotásnak, de ha linkelte a myspace-es oldalát a zenekarnak, akkor igen. Hogyha beírta, hogy szeretek fotózni, akkor nem, de ha volt fent fotója egyértelmûen beazonosítható módon, akkor igen.


Köszi a választ! Ez egész jó arány, bár annyiura nem meglepõ az oildal profilját tekintve.
gothpunk   2008. augusztus 21., Csütörtök ( 16:48 ) (#76) #77
Regisztráció időpontja:
2003. május 11.
Üzenetek száma: 15044
-SoD-Brushy (#76) írta:
Ebbõl a 200 emberbõl hánynak volt a profiljában bármiféle kreatív, alkotói hajlamra utaló nyom? Saját zenekar, novellák, fotók, rajzok, gyurmafigurák, török sír, szóval bármi, amit õ alkotott és jól megosztja az emberekkel.

33/200. Hogyha beírta, hogy gitározom, azt nem vettük saját alkotásnak, de ha linkelte a myspace-es oldalát a zenekarnak, akkor igen. Hogyha beírta, hogy szeretek fotózni, akkor nem, de ha volt fent fotója egyértelmûen beazonosítható módon, akkor igen.
-SoD-Brushy   2008. augusztus 21., Csütörtök ( 15:08 ) #76
Regisztráció időpontja:
2005. február 23.
Üzenetek száma: 1526
Nem olvasom vissza a sok hozzászólást, így lehet már elõttem voltak akik megkérdezték. Hogy.
Ebbõl a 200 emberbõl hánynak volt a profiljában bármiféle kreatív, alkotói hajlamra utaló nyom? Saját zenekar, novellák, fotók, rajzok, gyurmafigurák, török sír, szóval bármi, amit õ alkotott és jól megosztja az emberekkel.
Ziv   2008. augusztus 19., Kedd ( 19:04 ) #75
Regisztráció időpontja:
2005. február 19.
Üzenetek száma: 300
Létezem és közben mindenfélefajta dolgot mûvelek. Ha unatkozol, vagy fotókat szeretnél nézegetni: www.ziv.hu
hehe, ez poén! tanulságos! jó kis szórakozás lehetett összeállítani!
gothpunk   2008. augusztus 19., Kedd ( 14:06 ) (#73) #74
Regisztráció időpontja:
2003. május 11.
Üzenetek száma: 15044
asthring (#73) írta:
on: lehetséges ennél mondjuk lényegesen "jobb" rátát elérni pláne ilyen magas taglétszám esetén?

Gyanítom, hogy igen. Több - változatosabb - cikkekkel például. Ráadásul úgy érzem, hogy ha a fórumon is több aktív ember lenne, akkor több lenne talán az értelmesebb témafelvetés is. (Igen, tudom, több lenne az ujjszopós poszt is.)

(#) írta:
mitöbb vajon nem hasznos tagjai e a közösségnek a stalkerek, pl olyan dolgok miatt, hogy bárkinek "érdemes" beírni a mithallgatszba, akármilyen celeb user, hisz a 400 aktívon kívül aki ismeri õt, a maradék 7600nak ez info lehet.

Ez így ebben a formában nem igaz, tehát aki nem aktív, az egyáltalán nem biztos, hogy stalker, jó eséllyel be se lépett az oldalra hónapok óta. (Persze úgy is stalkerkedhet, hogy nem lép be, ehhez iránymutatónak ott vannak 9th google analytics-es számai, amik ugye oldalletöltések, nem pedig userek.)
asthring   2008. augusztus 19., Kedd ( 13:55 ) (#50) #73
Regisztráció időpontja:
2004. május 12.
Üzenetek száma: 10236
We Are The
Children Of Doom


stonerrock.hu
postrock.hu

oizys (#50) írta:
bár asthring már régóta tudja ezt, csak neki whiskey kell hozzá. :D


ja, egy literes jimér cserébe megcsináltam volna rendesen ezt a cikket :D

on: ami bennem femerült, a 400 aktív user a kb8000bõl arány nem természetese e vajon? lehetséges ennél mondjuk lényegesen "jobb" rátát elérni pláne ilyen magas taglétszám esetén? mitöbb vajon nem hasznos tagjai e a közösségnek a stalkerek, pl olyan dolgok miatt, hogy bárkinek "érdemes" beírni a mithallgatszba, akármilyen celeb user, hisz a 400 aktívon kívül aki ismeri õt, a maradék 7600nak ez info lehet.
Kutato72   2008. augusztus 19., Kedd ( 12:42 ) #71
Regisztráció időpontja:
2008. február 21.
Üzenetek száma: 54
Röviden magamról? Lakk-latex fetish, bondage, BDSM, dominancia, sok tapasztalat, maximális korrektség. Ez vagyok én, a lényegét tekintve. És elvált, párkeresõben!
Csak úgy a partszélrõl belepofi pár gondolat erejéig... Az oldalt nagyon szeretem, bár sajna kilógok belõle korom miatt. Próbáltam aktív(abb) lenni, de sajnos a "témák" igen jelentõs része esetében két mondás jut mindig az eszembe: "Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna!" ill. a "Hülyékkel ne állj le vitatkozni, mert lehúznak a szintjükre, és legyõznek a rutinjukkal!" Szóval gyakran a "Tök cuki a fika az orromban: szép zöld!" típusú IQ-gazdag hozzászólások, vagy pedig "Én vagyok a megmondóember, és jól le fogok szólni mindent és mindenkit..." típusú hozzászólásokba botlok. De ha mégsem, akkor rögtön kedvem támad egy kicsit hozzászólni, mint most is. :-) Szóval ezek fényében nem csodálkozom az életkori megoszláson, a 4%-os aktivitásból visszaszámolt 300 körüli aktív tagság meg Mo-i viszonyok között teljesen korrektnek tûnik. Elvégre az LD50 kicsit a "különcök" gyûjtõhelye, és hát nincs belõlük olyan sok - különben nem is lennének különcök!

Ami engem illet, ha én lennék az atyaúristen errefelé - ami remélem nem következik be - szóval én apró, de határozott módszerekkel kicsit intellligensebbé próbálnám tenni a helyet: a fórumokból megpróbálnám kiszorítani az IQ negatív/egyszavas/kötekedõ alakokat és hozzászólásokat, amelyek alfanumerikus "habként" felhigítják a fórumot, és elveszik a kedvem a régebbi hozzászólások visszaolvasásától; a taglistából meg az adott ideig be sem lépõ, alaktalan, névtelen senkiket törölném, akik tuti, hogy - Krisztus elõtt párszázban - csak egy adatlap megkukkantása erejéig léptek be - szerintem persze... Mert valljuk be, kissé röhejes, hogy csak minden tizedik adatlap ér el egy minimum szintet... Szóval ha a "találati arány" jobb lenne - több értelmes adatlap, szórakoztató vagy segítségkérõ hozzászólás lenne - akkor az én mesém is tovább tartana... :-)
Kommandante   2008. augusztus 19., Kedd ( 10:22 ) (#69) #70
Regisztráció időpontja:
2005. november 14.
Üzenetek száma: 25900
"Élj úgy mint nem akárki, és úgy halj meg mint bárki!"

"A bátrak félnek beállni a sorba,a gyávák pedig félnek kiállni belõle..."

oizys (#69) írta:
de utálom a nickem szarul leírva látni, pláne jól kiemelve. meg a nevemben plz not. (off off.)


(elnézést, megint túl sok dolgot csináltam egyszerre, és a vágólap megtelhetett az agyamban)
oizys   2008. augusztus 19., Kedd ( 09:58 ) #69
Regisztráció időpontja:
2005. augusztus 3.
Üzenetek száma: 5918
de utálom a nickem szarul leírva látni, pláne jól kiemelve. meg a nevemben plz not. (off off.)
gothpunk   2008. augusztus 18., Hétfő ( 19:12 ) #68
Regisztráció időpontja:
2003. május 11.
Üzenetek száma: 15044
Igen, mindig elfelejtem, hogy te mindig csak a valóságot írod meg. Szerencsére mindig emlékeztetsz is rá. :) Mondanom se kell, neked is áll az ajánlatom, hogyha akarod, továbbgondolhatod a fentieket, elemezhetsz, levonhatod a helyes következtetéseket, meg is fogalmazhatod, el fogom olvasni, ha még le is írod.
Kommandante   2008. augusztus 18., Hétfő ( 19:06 ) (#66) #67
Regisztráció időpontja:
2005. november 14.
Üzenetek száma: 25900
"Élj úgy mint nem akárki, és úgy halj meg mint bárki!"

"A bátrak félnek beállni a sorba,a gyávák pedig félnek kiállni belõle..."

gothpunk (#66) írta:
Örülök, hogy ennyire érzed a személyiségemet. Sajnos téves volt a diagnózis. Engem cseppet sem mulattatsz, de elrettentõ példának mindig jók az ilyen megmondásaid. :)


olvass és érts talán. mind oyzis, mind az én(magunkhoz képest nem fikázós, meg egyébként is te kérted) smileys postomban is megbújik a cúnagonosz valóság egy kis darabkája, de persze ha nem kell, ügyet se vess rá :)
gothpunk   2008. augusztus 18., Hétfő ( 18:56 ) #66
Regisztráció időpontja:
2003. május 11.
Üzenetek száma: 15044
Örülök, hogy ennyire érzed a személyiségemet. Sajnos téves volt a diagnózis. Engem cseppet sem mulattatsz, de elrettentõ példának mindig jók az ilyen megmondásaid. :)
<<< [6] 5 4 3 2 1 >>>

:(


Ez az oldal nem jöhetett volna létre, ha nincs a www.pardey.org
Oldalaink megtekintéséhez IE 5.5+ valamint Flash plug-in szükséges. Impresszum | E-mail
Design: Monokrome Vision